ویژه نامه کنکور (3) پرتو رسانه

پرتو رسانه ، پادکستی برای کارشناسان رادیولوژی،فیزیک پزشکان و متخصصین رادیولوژی
در سری برنامه های ویژه نامه کنکور ،گفتگویی داریم با نفرات برتر کنکور وزارت بهداشت سال 96،رشته های رادیوبیولوژی،فیزیک پزشکی،تصویربرداری پزشکی و آناتومی
در سومین شماره از #ویژه_نامه_کنکور در پرتو رسانه،گفتگویی داشتیم با جناب آقای شایان منصف رتبه ۴ کنکور ارشد فیزیک پزشکی سال ۹۶،از شما دعوت می کنیم شنونده "پرتو رسانه" باشید.مدت زمان برنامه: ۴۲:۲۲ (حجم فایل در حدود ۱۹ مگابایت)

ویژه نامه کنکور (2) پرتو رسانه

پرتو رسانه ، پادکستی برای کارشناسان رادیولوژی،فیزیک پزشکان و متخصصین رادیولوژی
در سری برنامه های ویژه نامه کنکور ،گفتگویی داریم با نفرات برتر کنکور وزارت بهداشت سال 96،رشته های رادیوبیولوژی،فیزیک پزشکی،تصویربرداری پزشکی و آناتومی

در دومین شماره از ویژه نامه کنکور در پرتو رسانه،گفتگویی داشتیم با سرکار خانم ویدا عمرانی رتبه ۴ کنکور ارشد رادیوبیولوژی سال ۹۶،از شما دعوت می کنیم شنونده "پرتو رسانه" باشید.مدت زمان برنامه: ۱۲:۱۳

ویژه نامه کنکور (1) پرتو رسانه

پرتو رسانه ، پادکستی برای کارشناسان رادیولوژی،فیزیک پزشکان و متخصصین رادیولوژی
در سری برنامه های ویژه نامه کنکور ،گفتگویی داریم با نفرات برتر کنکور وزارت بهداشت سال 96،رشته های رادیوبیولوژی،فیزیک پزشکی،تصویربرداری پزشکی و آناتومی

در شماره نخست از ویژه نامه کنکور با جناب آقای سامان دالوند رتبه 17 فیزیک پزشکی و 19 تصویربرداری گفتگو می کنیم.

ویژه نامه کنکور 
در اولین شماره از ویژه نامه کنکور،در خدمت جناب آقای سامان دالوند رتبه ۱۷ فیزیک پزشکی و ۱۹ تصویربرداری پزشکی بودیم.
از شما دعوت می کنیم شنونده "پرتو رسانه" باشید.
مدت زمان برنامه: ۱۸:۵۲